Reklama

Francais Present

Częstotliwość: kwartalnik; pierwszy ukazał się w czerwcu 2009 roku
Zasięg: ogólnopolski
Nakład: 7 000 egzemplarzy
Cena detaliczna: 13,90 zł
Specyfikacja: Teksty (+ słownictwo) opracowane na różnym poziomie zaawansowania ze wskazaniem na osoby średnio zaawansowane i zaawansowane. Pismo jest materiałem pomocniczym i uzupełniającym do nauki i doskonalenia języka francuskiego. Dodatkowo proponujemy nagrania MP3 do wybranych artykułów.
Odbiorcy: fani języka francuskiego, uczniowie liceów oraz gimnazjów, nauczyciele, lektorzy, studenci, kursanci, osoby samodzielnie uczące się języka.

 

KONTAKT W SPRAWIE REKLAM
W celu uzyskania szczegółowych informacji,
oferty reklamowej oraz cennika, prosimy o kontakt:

Małgorzata Stawecka
tel. 661 996 690
reklama@colorfulmedia.pl